Home


Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via de website van Artio Fotokunst, handelsnaam van Artio, gelden
de volgende algemene voorwaarden:

1.

Bestellingen geschieden uitsluitend door het volledig invullen en het langs elektronische weg verzenden van het bestelformulier door de wederpartij (hierna te noemen: de klant).

2. Door het verzenden van het bestelformulier verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden en is er sprake van een overeenkomst.
3. Artio Fotokunst zendt de klant een bevestigingsmail met factuur. Bij de mail wordt een voorbeeld van de bestelde foto als bijlage meegestuurd, waaraan de klant kan zien hoe de uitsnede van de foto op het bestelde formaat worden zal. Indien de klant niet akkoord gaat met de uitsnede, kan van de overeenkomst afgezien worden, of een ander formaat besteld worden.
4. Indien de klant een afwijkend formaat bestelt, informeert Artio Fotokunst de klant eerst over de mogelijkheden. Alleen als Artio Fotokunst de foto volgens de specificaties van de klant kan leveren, wordt de bestelling in behandeling genomen.
5. Nadat de betaling van de klant op de rekening van Artio is bijgeschreven, laat Artio Fotokunst de bestelde foto op maat door gespecialiseerde bedrijven op canvas, papier of plexiglas produceren.
6. Levering van de bestelde foto geschiedt middels verzending per post, pakketpost of koeriersdienst door het bedrijf dat de betreffende foto op canvas, papier of plexiglas produceert.
7. De levertijd van bestelde foto's is afhankelijk van het afdrukmedium en varieert van 2 dagen op papier tot maximaal 10 werkdagen op plexiglas, na ontvangst van de betaling.
8. De klant dient de foto direct bij levering te controleren op beschadigingen. Indien de foto beschadigd is, dient de foto niet aangenomen te worden.
9. Wanneer de geleverde foto een aanwijsbare afdrukfout bevat, brengt de klant Artio Fotokunst onverwijld op de hoogte. Artio Fotokunst zal dan in samenspraak met het leverende bedrijf naar een oplossing zoeken.
10. Afwijkingen in kleuren kunnen niet als afdrukfout aangemerkt worden, aangezien de kleurweergave van beeldschermen in de meeste gevallen afwijkingen vertoont. Ook de verschillende afdrukmedia kunnen kleine kleurafwijkingen met zich meebrengen. Indien gewenst kan aan de klant voorafgaand aan de eigenlijke bestelling een kleine voorbeeldafdruk op papier gezonden worden, waarmee de klant de kleuren kan beoordelen. Voor de voorbeeldafdruk wordt de kostprijs in rekening gebracht.
11. Omdat de bestelde foto's overeenkomstig specificaties van de klant geproduceerd worden, kunnen eenmaal gekochte foto's niet geretourneerd worden.
12. Op iedere overeenkomst tussen Artio Fotokunst en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artio Fotokunst is onderdeel van Artio. Kamer van Koophandel 52240460. Schoonstraat 83, 5384 AM Heesch. Rekeningnummer 6037889.